Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglig digital offentlig service

Krav på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv ligger till grund för lagen.

Regelverket för tillgänglig digital offentlig service består av:

  • lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
  • förordning om tillgänglighet till digital offentlig service,
  • föreskrifter från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och genomförandebeslut från EU-kommissionen.

Det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet från 2016 skapar grunden för regelverket.

Enligt förordningen är det DIGG som ska specificera tillgänglighetskrav enligt lagen i en föreskrift. Offentliga aktörers digitala service ska följa dessa krav.

DIGG är tillsynsmyndighet och ska dessutom arbeta främjande för att offentliga aktörers digitala information och tjänster är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighetskraven ska efter den 22 september 2020 så långt som det är möjligt även gälla när den digitala servicen går via en tredje part, som till exempel sociala medier.

Digital tillgänglighet för offentliga aktörer på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUR-Lex)