Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Radio och tv

I radio- och tv-lagen ställs krav på att medietjänster blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Den europeiska lagstiftningen på tv-området utgörs av direktivet om audiovisuella medietjänster.

Det finns både svensk och europeisk lagstiftning på området som påverkar krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Svenskt regelverk om radio och tv

Radio- och tv-lagen kräver att leverantörer av medietjänster ska utforma tjänsterna så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Kravet ska ta hänsyn till leverantörernas finansiella ställning och den tekniska utvecklingen.

Bestämmelsen avser tillgänglighetsåtgärder som inte påverkar innehållet eller den redaktionella friheten hos en leverantör. För marksänd tv finns dock en möjlighet att ställa krav på att sända program med innehåll särskilt utformat för personer med funktionsnedsättning.

Bestämmelserna är ännu inte anpassade till yttrandefrihetsgrundlagens nya undantag. Det innebär att det inte är möjligt att ställa krav på beställ-tv genom tråd som omfattar sändning genom internet.

Radio- och tv-lag (2010:696) 5 kap. 12 § och avseende radio i 11 kap. 3 § och 13 kap. 27 §, på riksdagens webbplats

Förarbetena finns i prop. (2011/12:151) Ändringar i radio- och tv-lagen, på regeringens webbplats

EU-direktiv om audiovisuella medietjänster

Den europeiska lagstiftningen på tv-området utgörs av direktivet om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet). Under 2018 kom ett ändringsdirektiv. Det är ännu inte implementerat i svensk rätt.