Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Krav på elektronisk identifiering

Krav på elektronisk identifiering regleras i en EU-förordning. Där anges också krav om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Den så kallade eIDAS-förordningen reglerar medel för elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Syftet är bland annat att möjliggöra elektronisk identifiering med e-legitimation från ett EU-land i en annan medlemsstats offentliga e-tjänster. Det är också att kunna hantera elektroniska dokument, bland annat att kunna skriva under elektroniskt med hjälp av så kallade betrodda tjänster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUR-Lex)