Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Det allmännas ansvar för språk

I språklagen finns det bestämmelser som handlar om tillgänglighet.

Språklagen innehåller bestämmelser om det svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen tar också upp ansvaret för det allmänna att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.

Språklag (2009:600) 8 § och 11 §, på riksdagens webbplats

Förarbetena finns på s. 32 i prop. (2008/09:153) Språk för alla – förslag till språklag, på regeringens webbplats