Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Myndigheters serviceskyldighet

Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla.

En myndighet ska hjälpa den enskilde så att hen kan tillvarata sina intressen. Hjälpen i fråga ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till bland annat den enskildes behov.

I förarbetena lyfts enskilda med funktionsnedsättning som exempel där den berörda personen har särskilda behov för att kunna tillvarata sina intressen.

Förvaltningslagen (2017:900) 6 § på riksdagens webbplats

Relevanta skrivningar i förarbetena finns på sidorna 67, 170, 291 i prop. (2016/17:180) En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag på regeringens webbplats