Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet för förtroendevalda och information till enskilda i kommuner

I kommunallagen finns bestämmelser om tillgänglighet för förtroendevalda och kring information till enskilda.

Kommunallagen beskriver att kommuner och landsting (numera regioner) har en skyldighet att verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i handläggning av ärenden på samma villkor som övriga förtroendevalda. Enligt förarbetena till denna bestämmelse innebär det att kommuner och regioner har ett ansvar att vidta generellt verkande åtgärder som möjliggör för förtroendevalda, oavsett funktionsförmåga, att kunna ta del av handlingar och att delta på möten.

Bestämmelsen handlar inte om att skapa lösningar eller hjälpmedel för specifika individer med funktionsnedsättning.

Kommunallag (2017:725) 4 kap. 23 § på riksdagens webbplats

Relevanta skrivningar finns i förarbetena på sidorna 320-321 i prop. (2016/17:171) En ny kommunallag på Regeringens webbplats

Information till enskilda

Kommunallagen reglerar på vilket sätt en nämnd ska lämna information till enskilda vad gäller deras val mellan olika utförare av kommunala tjänster. Enligt kommunallagen ska den information som nämnden lämnar bland annat vara lättförståelig.

Att ge lättförståelig information kan, enligt förarbetena till bestämmelsen, innebära att både lämna skriftlig och muntlig information, information på andra språk och information som är anpassad till personer med olika funktionsnedsättningar.

Kärnan i bestämmelsen är att informationen ska vara utformad utifrån de behov den enskilde i fråga har. Denna bestämmelse i kommunallagen ålägger därmed nämnden ett tillgänglighetskrav.

Kommunallag (2017:725) 8 kap. 18 § på riksdagens webbplats

Relevanta skrivningar finns i förarbetena på sida 398 i prop. (2016/17:171) En ny kommunallag på regeringens webbplats