Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skapa delaktighet i samhället

Delaktighet innebär att kunna medverka i och vara en del av samhället.

En kvinna hjälper en person med synnedsättning.

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv.

När vi utformar samhället tillgängligt ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att bli mer delaktiga. Att uppnå ett tillgängligt samhälle handlar både om att utgå från universell utformning och att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten.

För att säkerställa delaktighet för den enskilde kan det också behöva finnas individuella stöd och lösningar. Det kan handla om hjälpmedel, ledsagning, färdtjänst, särskilt stöd i skolan eller personlig assistans.

För att nå ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning behöver olika samhällsaktörer, både offentliga och privata, genomföra insatser inom flera områden, exempelvis på arbetsmarknaden och i skolan.

Delaktighet

I filmen berättar MFD om begreppet delaktighet.