Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Mediebilden av äldre

Framställningen av äldre personer i media är ofta snäv och har en direkt inverkan på befolkningens inställning till att åldras. Därför är det viktigt att massmedia tänker på att porträttera den mångfald som finns inom gruppen.

En äldre kvinna tittar ut mot vattendrag.

Äldre är underrepresenterade i media

Äldre personer är tydligt underrepresenterade i media. Trots att personer över 65 år utgör cirka 20 procent av Sveriges befolkning är det endast två procent i svenska reklamannonser som är äldre än 65 år. Representation i media minskar generellt sett ju högre upp i ålder man kommer.

Medier har en stor förmåga att påverka människors tankar om sig själva och om andra. De bidrar till att befästa fördomar om att åldras, men kan också utmana stereotyper.

Media ger en onyanserad bild av äldre

En bidragande orsak till negativa föreställningar om äldre personer är hur gruppen porträtteras i filmer, tidningar och andra medier. Skildringen av äldre tar i låg utsträckning hänsyn till mångfalden inom gruppen, vilket kan upprätthålla en snäv bild av att äldre endast är sköra, fysiskt sårbara och inte produktiva.

Vanliga mönster i medieporträtteringen av äldre personer:  

 • Män förekommer i fler mediala sammanhang och porträtteras mer nyanserat än kvinnor, vilket spär på ojämställdheten mellan män och kvinnor.
 • Vithetsnormen dominerar. Bristen på personer med annan hudfärg än vit gör att en stor del av den äldre befolkningen saknar representation i media.
 • Heteronormen är tydlig. Äldre samkönade par porträtteras sällan i media vilket riskerar att osynliggöra olika familjekonstellationer än den heteronormativa.
 • Medelklassnormen är framträdande. Media visar sällan upp ekonomiskt svåra situationer som kan uppkomma när en person går i pension.
 • Funktionsnormen är påtaglig. Det finns normer i samhället som bygger på att alla kroppar ska ha samma funktionsförmåga, annars ses de som avvikande och annorlunda. Äldre personer med funktionsnedsättning är sällan representerade i media.

För att synliggöra de normer som finns i samhället är det viktigt att ha ett normkritiskt förhållningssätt till sin omgivning. Det kan minska risken att utsätta andra för omedvetna diskriminerande beteenden och öka chansen för inkludering.

Massmedias makt att påverka

Att visa fler och mer nyanserade bilder av åldrande i media kan leda till att fler känner sig delaktiga.

En bredare representation av äldre i media kan också ha en positiv inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa. Representation bidrar till att öka medvetenhet och förståelsen för åldrande och kan också minska ångesten över att bli äldre.

Att välja bilder med omsorg

I Sverige kommunicerar många offentliga aktörer med medborgarna digitalt genom webbplatser och sociala medier. Myndigheter, kommuner och regioner har därför en viktig roll i hur de väljer att skildra äldre och bör därför välja bilder med omsorg i sina kanaler.

Det är viktigt att bilder skildrar den breda mångfalden som finns inom gruppen äldre. Det gör det möjligt att fler kan identifiera sig med personerna på bilden och sammanhanget. Det kan vidare påverka huruvida man väljer att ta del av samhällsviktig information eller inte.

Checklista vid val av bilder

 • Är bilden relevant för syftet med artikeln? 
  Välj en bild i en miljö som är relevant för syftet.
 • Vilka är med på bilden? Är personerna på bilden relevanta för syftet? Saknas någon?
  Välj en bild där människor representerar syftet med det du vill förmedla. Att välja bilder för att det ser bra ut vad gäller mångfald och representation kan få motsatt effekt och i stället förminska eller peka ut personer.
 • Vem är i fokus?
  Fundera på vem som har en central roll på bilden och vem som har en biroll.
 • Vem står i maktposition?
  Var vaksam över maktbalansen i bilden.  Var observant på att undvika att välja en bild som porträtterar yngre personer som vårdgivare och äldre personer som vårdtagare, så länge det inte är syftet med bilden. 
 • Är de allvarliga, kontrollerade eller ler dem?
  Var uppmärksam på minspelet. Allvarliga och kontrollerade porträtteringar signalerar makt och självsäkerhet. Leende kan signalera osäkerhet.
 • Är personerna aktiva eller passiva?
  Tänk på att välja en bild som inte förmedlar passivitet eller överdriven aktivitet.
 • Kameravinklar
  Tänk på att välja bilder med normalperspektiv. Normalperspektivet används som ett sätt att porträttera åskådaren på samma nivå som motivet.
  Att fotas underifrån signalerar överlägsenhet och makt medan foton som är tagna ovanifrån signalerar underlägsenhet.