Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Lär dig mer om konventionen

Offentlig sektor ansvarar för genomförandet av konventionen. För att öka kunskapen har vi samlat olika stöd och material om konventionen och hur den kan omsättas i verksamheten.

Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att alla som arbetar inom offentlig sektor har ett särskilt ansvar för att genomföra konventionen.

Att genomföra en konvention handlar om att omsätta innehållet i den till verksamheten. Detta är ett arbete som behöver ingå allt annat arbete med mänskliga rättigheter och tillsammans med andra rättighetsfrågor.

Ett första steg i arbetet är att öka kompetensen i organisationen om vad konventionen innebär. Här har vi samlat några material som kan ge inspiration i ert arbete och ökad kunskap om konventionen och hur den kan omsättas i verksamheten.

Filmer om konventionen

FN:s konvention i korthet

En kort introduktion till varför konventionen finns och vad den betyder i praktiken

FN:s konvention i korthet

Alla har rätt att vara fullvärdiga medborgare och ta del av mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar att ingen människa får diskrimineras eller uteslutas från någon del av samhällslivet.

Videoalternativ:

Från rättighet till självklarhet

Filmen beskriver kort hur konventionen kan användas i praktiken.

Från rättighet till självklarhet

MFD har tagit fram en film om statens och civilsamhällets roll i konventionen. Det har skett i samarbete med arvsfondsprojekten "Från snack till verkstad" och "Med lagen som verktyg". Filmen summerar hur konventionen kan användas i praktiken.

Skellefteås funktionshindersplan gör Sara delaktig

En film om hur Skellefteå kommun arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning utifrån ett rättighetsperspektiv och om Saras steg in i arbetslivet.

Skellefteås funktionshindersplan gör Sara delaktig

Kommuner har ett särskilt ansvar att förverkliga mänskliga rättigheter för alla, oavsett funktionsförmåga. I en film från Myndigheten för delaktighet berättar Sara Brännström om sitt arbete som serviceassistent i Skellefteå kommun.

Webbutbildning

Uppsala universitets webbutbildning om mänskliga rättigheter har en fristående fördjupningen om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Målgruppen är offentliganställda.

Utbildning om mänskliga rättigheter på Uppsala universitets webbplats mrutbildning.se