Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vi måste agera nu!

– Vi behöver tänka om och pröva nytt för att nå målen i Agenda 2030. Pandemin har visat oss att radikal förändring är möjlig också i global skala. Nu måste vi tänka på samma sätt när det gäller Agenda 2030. Det är bråttom och vi måste agera nu genom att anpassa strukturer för styrning och organisering.

Pressfotografi på Gabriel Wikström.

Gabriel Wikström är regeringens särskilde samordnare för genomförandet av Agenda 2030. Som tidigare minister för frågor som rör skola, hälsa och idrott har han stor förståelse för komplexiteten i att ställa om och anpassa befintliga strukturer utifrån de mål som slagits fast i Agenda 2030 – men han betonar att det är en fråga som vi bara måste klara av att hantera.

–  Genomförandet av Agenda 2030 kräver att vi tar ett samlat grepp på systemnivå och inte bara förlorar oss i detaljerna, säger Gabriel Wikström. Annars kommer vi inte att klara att leva upp till våra åtaganden.

Måste gå snabbare

En fråga vi måste ställa oss är också, menar Gabriel Wikström, varför omställningen tar så lång tid. Agenda 2030 antogs 2015 och fortfarande är det lång väg kvar innan målen är en självklar del i styrning och organisering på nationell och kommunal nivå.

Måste samarbeta och lära av varandra

– När det gäller ekonomisk och miljömässig hållbarhet har vi kommit en bit på väg, men frågor som rör social hållbarhet har visat sig vara svårare att hantera. Det måste vi ändra på, eftersom de sociala utmaningarna är en lika akut utmaning att hantera som klimatet och ekonomin. Vi måste kunna ha med alla tre aspekterna av hållbarhet samtidigt. Det sociala, ekonomiska och miljömässiga arbetet måste gå hand i hand om vi ska lyckas leva upp till Agenda 2030.

Långsiktiga ramverk

Agenda 2030 måste ses som en permanent del i ordinarie strukturer, inte som något kan arbeta med vid sidan om under en begränsad period, fortsätter Gabriel Wikström.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp om Agenda 2030-frågorna och skapa hållbara ekonomiska ramverk och få till långsiktiga investeringar för att möta sociala utmaningar som utanförskap, arbetslöshet och brist på delaktighet och tillgänglighet.

I dag bedrivs fortfarande mycket offentliga verksamheter i stuprörsorganisationer, där kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte försvåras.

– Vi måste bli bättre på att samarbeta och lära av varandra och vi behöver komma ifrån de gamla långsamma processerna och strukturerna. Och det behöver ske nu – vi har väldigt kort tid på oss för att ställa om.

 

Text: Sven-E Lindberg