Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Berikande och utmanande arbetssätt

Vad är universell utformning – och hur får vi tillgänglighet, användbarhet och universell utformning att gå hand i hand?

Bild på Per-Olof Hedvall.

Per-Olof Hedvall är docent och föreståndare för Certec som är en del av Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Certec bedriver forskning och undervisning om hur design och teknikutveckling kan bidra till att skapa bättre förutsättningar i vardagen, så att fler kan använda produkter, tjänster och miljöer.

– Jag ser det som att vi i dag arbetar med ett bredare perspektiv än det som traditionellt har rymts i begreppet tillgänglighet, säger Per-Olof Hedvall. Genom att tala om universell utformning så handlar det inte enbart om att ta fram lösningar för personer med funktionsnedsättningar, utan lösningar som faktiskt ska fungera för alla.

Systematiskt arbete

Som designer finns alltid en risk att fastna i sitt eget perspektiv, menar Per-Olof Hedvall.

– Genom att föra in ett tankesätt som universell utformning kan vi systematiskt arbeta hela tiden med att berika och utmana det egna perspektivet så att vi inte riskerar att upprepa eller förstärka skadliga eller begränsande arbetssätt eller metoder. Med UU får vi in ett förhållningssätt till design som gör det möjligt att ta med ett mångfaldstänkande i designprocessen – till gagn för alla.

I designutbildningen vid LTH får studenterna redan från start prova på hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning och det brukar bli en ögonöppnare för vikten av att jobba med inkluderande design.

– Studenterna får testa hur det är att gå på stan utan att kunna se eller ta sig fram med rullstol i trånga stadsmiljöer. Det väcker många tankar om normer och mångfald och att olikhet är något genuint mänskligt.

Samskapande en förutsättning

För att vidga perspektiven i designprocessen är det viktigt att få in en mångfald av kunskap och erfarenheter från användare i designprocessen.

– Det handlar om att få till ett genuint samskapande, säger Per-Olof Hedvall. Att jobba i nära samverkan med personer från olika sammanhang och med olika bakgrunder. Och då inte bara personer med funktionsnedsättning utan i största allmänhet med människor som har olika bakgrunder och erfarenheter.

 

Text: Sven-E Lindberg