Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Prata med barn och unga

För att alla barn ska kunna komma till tals och uttrycka sina åsikter behöver våra samtalsmetoder vara anpassade efter barns ålder, mognad och funktionsförmåga.

Flicka står framför en trädstam och pojke kikar fram

Ofta går det att använda samma metoder för alla barn – men ibland kan vi behöva andra verktyg för att kommunicera. Ibland kan valet av metod också vara beroende av vad vi ska prata om. Till exempel sådant som kan vara svårt för barnen att prata om.

Barn har rätt att få uttrycka åsikter i alla frågor som rör dem. Barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller båda barns rätt att uttrycka åsikter i alla frågor som rör barn.

Ett hållbart barnrättsarbete

Samtalsmetoder

För att alla barn ska kunna vara delaktiga, få inflytande och komma till tals, behöver vi ha tillgång till många olika samtalsmetoder, verktyg och stöd.

Metoderna här kan användas för att prata med en grupp barn eller med ett enskilt barn.

Bilder som stöd i samtal om våld

Bilder som stöd i samtal om våld är ett material som med enkla texter och bilder underlättar samtal med barn om våld. Målgrupp för materialet är professioner som träffar barn, till exempel poliser, personal i socialtjänsten och psykologer.

Materialet ska användas i mötet med barn och unga som har kognitiva och kommunikativa svårigheter. Den kan användas både förbyggande och när det finns en misstanke om att barn och unga har blivit utsatta för våld eller kränkning.

Materialet togs fram i arvsfondsprojektet Bildsamt.

Bilder som stöd i samtal om våld hos Västra Götalandsregionen

Så här får barn vuxna att lyssna

Detta material vänder sig direkt till barn och unga. I materialet får barn konkreta tips på hur de kan göra för att vuxna de möter ska lyssna till vad de tycker och tänker.

Det gäller till exempel i mötet med en kurator, LSS-handläggare, talpedagog eller andra vuxna som arbetar med att stödja barn och unga i deras vardag.

Materialet togs fram av BO tillsammans med en grupp experter i åldern 11-19 år.

Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig hos Barnombudsmannen

Något har hänt – om sexuella övergrepp och intellektuell funktionsnedsättning

Något har hänt är en webbplats och en tryckt bok som är framtagen för och med hjälp av personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Något har hänt ska ge unga och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning stärkta förutsättningar till trygghet, integritet och sexuell hälsa.

Webbplatsen innehåller filmer, spel och berättelser så att det finns många olika sätt att ta till sig information, lära sig saker och reflektera. Den innehåller också verktyg för att hantera våld, utsatthet och kränkningar av personliga gränser.

Något har hänt togs fram av Forum Skill. 

Något har hänt

Opratat – filmer om känslor av barn och för barn

Opratat är en webbplats som ger barn med funktionsnedsättning och deras anhöriga verktyg att börja prata om tankar och känslor som kan vara svåra att ta upp.

Webbplatsen innehåller filmer, berättelser, böcker och spel.  Filmerna kan vara ett sätt för barn och vuxna att upptäcka och förstå hur den andre tänker och känner i olika situationer.

Opratat vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

Opratat har tagits fram tillsammans med barn med funktionsnedsättning i åldern 7 - 12 år, unga med funktionsnedsättning i åldern 14 – 20 och med syskon till barn med funktionsnedsättning. 

Opratat drivs av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Opratat

Syskonkompetens - att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

Syskonkompetens är en webbplats som innehåller konkreta samtalsverktyg som gör det lättare för syskon till ett barn med funktionsnedsättning att berätta.

Det går att variera hur samtalsverktygen används och de är användbara för att prata om olika saker. Verktygen är framtagna för barn mellan 3 ½ år och 10 år, men de passar också för samtal med äldre barn och ungdomar.

Samtalsverktygen kan användas i samtal med barn i grupp, i individuella samtal med barn och i samtal med barnet i sin familj.

Syskonkompetens drivs av Ågrenska. 

Samtalsverktyg på webbplatsen Syskonkompetens