Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på teckenspråk

Här finns information på teckenspråk om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Allmänna kommentarer på teckenspråk

Kommentarerna är till för att hjälpa alla länder att följa reglerna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De förklarar olika delar eller artiklar i konventionen.

Det är FN:s kommitté som tar fram allmänna kommentarer till konventionen. Myndigheten för delaktighet har sammanfattat kommentarerna på teckenspråk.

Allmän kommentar nr 1 - Likhet inför lagen

Kommentaren handlar om likhet inför lagen. Utgångspunkten är att alla personer har rättskapacitet. Det betyder att alla är lika inför lagen.

FN:s kommitté beskriver vad likhet inför lagen betyder och vad staterna behöver göra för att säkerställa den rätten för personer med funktionsnedsättning, på jämlika villkor som andra.

FN:s allmänna kommentar nr 1 - Likhet inför lagen (teckenspråk)

Sammanfattning av kommentar nr 1 till artikel 12 om likhet inför lagen.

Allmän kommentar nr 2 - Tillgänglighet

Kommentaren handlar om tillgänglighet.

FN:s kommitté beskriver vad staterna behöver göra för att främja, skydda och säkerställa tillgängligheten i samhället.

FN:s allmänna kommentar nr 2 - Tillgänglighet (teckenspråk)

Sammanfattning av kommentar nr 2 till artikel 9 om tillgänglighet.

Allmän kommentar nr 3 – Rättigheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Kommentaren handlar om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. 

FN:s kommitté beskriver vad staterna behöver göra för att motverka våld, diskriminering och stereotypa föreställningar om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

FN:s kommentar nr 3 - Kvinnor med funktionsnedsättning (teckenspråk)

Sammanfattande introduktion av FN:s kommentar nr 3 till artikel 6 om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Allmän kommentar nr 4 - Rätten till utbildning

Kommentaren handlar om rätten till inkluderande utbildning för personer med funktionsnedsättning.

FN:s kommitté beskriver vilket ansvar staterna har för att skolor och utbildningsmiljöer är utformade för att möta en mångfald av barn.

FN:s allmänna kommentar nr 4 - Rätten till utbildning (teckenspråk)

Sammanfattning av FN:s kommentar nr 4 till artikel 24 om rätten till inkluderande utbildning.

Allmän kommentar nr 5 – Rätt att leva ett eget liv och vara med i samhället

Kommentaren handlar om rätten att leva ett självständigt liv och att vara med i samhället.

FN:s kommitté beskriver vad staterna behöver göra för att personer med funktionsnedsättning ska få leva självständigt och vara inkluderade i samhället.

FN:s allmänna kommentar nr 5 - Rätt att leva självständigt och att delta i samhället (teckenspråk)

Sammanfattning av kommentar nr 5 till artikel 19 om rätten att leva ett självständigt liv och att delta i samhället.

Allmän kommentar nr 6 – Jämlikhet och icke-diskriminering

Kommentaren handlar om jämlikhet och icke-diskriminering.

FN:s kommitté beskriver vad staterna behöver göra för att skydda, respektera och uppfylla rätten till icke-diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

FN:s allmänna kommentar nr 6 - Jämlikhet och icke-diskriminering (teckenspråk)

Sammanfattning av kommentar nr 6 till artikel 5 om jämlikhet och icke-diskriminering.

Allmän kommentar nr 7 – Deltagande för personer med funktionsnedsättning i implementeringen och övervakningen av konventionen

Kommentaren handlar om faktiskt och meningsfullt deltagande för personer med funktionsnedsättning i genomförandet och övervakningen av konventionen.

FN:s kommitté beskriver vad staterna behöver göra för att personer med funktionsnedsättning ska delta på ett meningsfullt sätt.

FN:s allmänna kommentar nr 7 - Deltagande i implementeringen och övervakningen av konventionen (teckenspråk)

Sammanfattning av kommentar nr 7 till artikel 4.3 och 33.3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.