Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Om Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken. Detta gör vi genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer.

Om Myndigheten för delaktighet

Information om myndigheten på teckenspråk.

Vårt uppdrag är att verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för arbetet.

Vår verksamhet

För att genomföra vårt uppdrag följer och analyserar vi utvecklingen av arbetet inom funktionshindersområdet. Detta gör vi genom att titta på levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och offentliga aktörers arbete med tillgänglighet och delaktighet.

För att driva på utvecklingen inom funktionshindersområdet tar vi fram och sprider kunskap om hur hinder i samhället kan åtgärdas. Vi ger stöd till ansvariga aktörer för att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Vi genomför också särskilda regeringsuppdrag och svarar på remisser från regeringskansliet och andra myndigheter.

Myndighetens främsta målgrupp är statliga myndigheter, regioner och kommuner, men även näringslivet när det gäller rollen som arbetsgivare och producenter av produkter och tjänster.

Vi strävar efter att utveckla kunskap och ta fram stöd tillsammans med våra målgrupper. En utgångspunkt i arbetet är att hämta in människors egna erfarenheter av att möta hinder i samhället.

Kontakta oss

Du kan kontakta Myndigheten för delaktighet via mejl och telefon.

När du mejlar till Myndigheten för delaktighet blir ditt mejl en allmän handling som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Mejl: info@mfd.se
Telefon, växel: 08-600 84 00

Besöks- och postadress

Myndigheten för delaktighet
Besöksadress: Sturegatan 3
Box 1210
172 24 Sundbyberg