Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet vid lokalförsörjning

Genom att ha med tillgänglighet i styrande dokument för lokalförsörjning på regionnivå lägger ni grunden för att fler kan ta del av er verksamhet.

För att ta hänsyn till mångfalden i kommunen och bidra till att så många som möjligt kan ta del av er verksamhet, är arbetet med att utforma lokalerna så att de blir tillgängliga och användbara en viktig del. Enklast är att få med tillgänglighet från början.

När ni arbetar med lokalförsörjning finns det två utgångspunkter. Den första är att åtgärda brister och hinder för tillgänglighet i befintliga lokaler. Den andra är att säkra att nya och ombyggda lokaler är tillgängliga från början. Arbetet och målsättningarna kan beskrivas i en lokalförsörjningsplan eller i andra strategiska dokument.

Tillgänglighet genom universell utformning

Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen och att samhället utformas med medvetenhet om den variation som finns. Det handlar om att göra ”rätt” från början.

Grunden är att samhället ska utformas tillgängligt så att det kan användas av så många som möjligt. Principen om universell utformning är ett av de prioriterade arbetssätten i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Lär om politikens mål och inriktning

Boverket – Tillgänglighet

Boverket har tagit fram en översikt över de regler för tillgänglighet som de ansvarar för. Exempelvis lagstiftning, författningar och annat regelverk.

Tillgänglighet hos Boverket

Praktiska tips för tillgänglighet

Här får ni praktiska tips i arbetet med att göra lokaler tillgängliga. Det handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda lokalerna på samma villkor som andra.

Stöd för att arbeta med tillgängliga lokaler