Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att alla som arbetar inom offentlig sektor har ett särskilt ansvar för att genomföra konventionen.

Att genomföra en konvention handlar om att omsätta innehållet i den till verksamheten. Detta är ett arbete som behöver ingå i allt annat arbete med mänskliga rättigheter och tillsammans med andra rättighetsfrågor.

Ett första steg i arbetet är att öka kompetensen i organisationen om vad konventionen innebär. På MFD:s webbplats har vi samlat material som kan ge inspiration i ert arbete och ökad kunskap om konventionen och hur den kan omsättas i verksamheten. Här finns en utbildning för offentliganställda.

Lär dig mer om konventionen