Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Toaletter

En viktig del i utformningen av lokalerna är att toaletterna ska kunna användas av så många som möjligt, både besökare och medarbetare. Vissa toaletter ska vara särskilt rymliga.

Vid utformning av toaletter och hygienrum är det bra att se till att inredningen är lätthanterlig. Den behöver ha tydliga kontraster och vara placerad så att det underlättar för personer med nedsatt syn. Rummet bör också ha god ventilation. Se till att belysningen är bra och inte bländande.

Toaletten bör vara utrustad med larm som är installerad så att även personer med nedsatt hörsel och personer som är döva kan nås av utrymningslarm eller motsvarande. Skyltningen bör vara tydlig med lättbegripliga symboler och med taktil markering. Det är också bra om tvålen är oparfymerad.

Det ska även finnas toaletter som är särskilt rymliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Tänk på att detta rum är tillräckligt stort. Toalettstolen och tvättstället ska vara lämpligt placerade, dörren ska kunna öppnas, passeras och stängas även från insidan av en person som använder rullstol. Handtag och lås ska vara lätta att hantera och förstå.

Boverkets bygg­­regler om hygien­­rum

Det ska finnas minst en tillgänglig toalett för personer med funktionsnedsättning där toaletter för allmänheten finns. Publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten, ska har minst en tillgänglig toalett. Detta enligt de allmänna råden för publika lokaler.

Hygienrum hos Boverket

Enkelt av­hjälpta hinder

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om enkelt avhjälpta hinder talar om vad som kan vara skäliga anpassningsåtgärder för toaletter. Fast utrustning i hygienrum kompletteras så att rummen kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Dåligt placerade eller icke-fungerande inredningsdetaljer kan göra hygienrummet svårt att använda. Sådana bör flyttas eller bytas ut.

Hygienrum behöver kompletteras med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt syn kan orientera sig. Bristfällig alarmrustning bör kompletteras så att även hörselskadade och döva kan nås av varningssignaler vid brand eller annan fara.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser hos Boverket

Arbetsmiljöverkets före­skrifter om arbets­platsens ut­formning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), tar bland annat upp krav och råd om

  • ventilation
  • klimat
  • omklädning
  • tvätt- och duschutrymme
  • inredning och utrustning
  • utrymning.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter hos Arbetsmiljöverket