Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgängliga lokaler och förordningen

Här finns stöd för tillgänglighetsarbete som hjälper myndigheter att leva upp till förordning 2001:526. Stödet vänder sig till alla som har svarat på frågorna i Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet.

I förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderpolitiken framgår att myndigheterna särskilt ska verka för att deras lokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Tillgängliga lokaler innebär att alla ska kunna ta sig in i byggnaden genom entrén, fritt kunna röra sig i lokalerna, att det finns toaletter och andra utrymmen som de flesta kan använda samt att det går att utrymma lokalerna vid en nödsituation. Tillgänglighet i lokaler handlar också om att undvika lukter som kan framkalla allergi, att det finns tydliga skyltar och symboler som så många som möjligt kan ta del av och att det finns kontrastmarkeringar och hörteknik i lokalerna.