Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skyltar, symboler och texter i lokalerna

Personer med nedsatt orienteringsförmåga ska kunna hitta och ta sig runt i lokalerna. Därför behöver skyltar, symboler och texter vara utformade på ett tillgängligt sätt.

Boverkets byggregler beskriver att skyltar ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att skyltarna är lättbegripliga, lättlästa och har ljushetskontrast. De behöver vara placerade på lämplig höjd så att de kan läsas och höras av såväl personer som använder rullstol som av stående personer med nedsatt syn.

Skyltarna behöver ha textstorlek som är vald efter läsavståndet och en yta som inte ger upphov till reflexer. De är också kompletterade med bokstäver i upphöjd relief och i vissa fall punktskrift samt ha tydliga, lättförståeliga och välkända bildsymboler.

Om skyltarna är elektroniska behöver de vara utformade så att personer med nedsatt orienteringsförmåga kan uppfatta och förstå dem.

Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd hos Boverket