Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Publika utrymmen i lokalerna

För att så många som möjligt ska kunna besöka verksamheten är det viktigt att de publika delarna av lokalerna är tillgängliga. Om besökare med funktionsnedsättning ska kunna ta sig runt i dem, måste lokalerna utformas med hänsyn till flera faktorer.

Det är viktigt att göra det möjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig runt i utrymmen som ofta används av besökare. Det handlar till exempel om att förflytta sig i lokalerna på ett lätt och säkert sätt, utan att passera trappor.

För att personer med nedsatt orienteringsförmåga ska kunna ta sig runt gäller att planlösningen är överblickbar, enkel och logisk. Rummens form och begränsningar ska tydligt framträda. Undvik blanka ytor, färger och material som kan ge besvärande reflexer. Lokalerna behöver ha bra ljus- och ljudförhållanden. Det behöver också finnas ett vägvisningssystem som är konsekvent med ledstråk till utvalda målpunkter.

Boverkets bygg­regler för lokaler

I Boverkets byggregler (BBR) finns utformningskrav för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Byggnader ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i den dagliga användningen. Det rör till exempel tillgänglighet i entréer och kommunikationsutrymmen, kontraster och markeringar samt ljudmiljö.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd hos Boverket

Enkelt avhjälpta hinder

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om enkelt avhjälpta hinder preciserar vad som måste åtgärdas. Det gäller bland annat tillgängligheten rörande nivåskillnader, kontraster och markeringar, orientering, ljudmiljö och fast inredning.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser hos Boverket