Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Personalutrymmen i lokaler

En arbetsplats är tillgänglig för fler när den är utformad utifrån olika behov. Arbeta därför brett med att göra arbetsplatsen tillgänglig. Se också till att enskilda medarbetare får individuella anpassningar på arbetsplatsen utifrån specifika behov.

Det ska finnas möjlighet för personer med funktionsnedsättning som arbetar på arbetsplatsen att nyttja alla rum. Det innebär till exempel att personer som använder rullstol ska kunna öppna och stänga dörrar. Det ska även vara möjligt att förflytta sig till och inne i alla rum utan att passera trappor, trappsteg eller höga trösklar alternativt att det finns en ramp/hiss.

Personer med nedsatt orienteringsförmåga ska kunna ta sig till alla rum i byggnaden och kunna använda dem självständigt och säkert. Det innebär bland annat att det finns kontrastmarkeringar vid exempelvis entré-, hiss- och toalettdörrar samt god ljud- och ljusmiljö. Planlösningen bör vara överblickbar, enkel och logisk. Undvik växter och andra saker som kan skapa problem för personer med astma eller allergi.

Tillgänglighet hos Boverket

Tillgänglig arbetsmiljö

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om vad en tillgänglig arbetsmiljö innebär. Där går att läsa om vilket ansvar arbetsgivaren har och hur man kan arbeta förebyggande för en tillgänglig arbetsmiljö. Där finns förslag på åtgärder som ökar tillgängligheten och på individuella anpassningar.

Höj- och sänkbara arbetsbord, dämpad ljudnivå och god belysning är exempel på åtgärder för alla. Åtgärder som riktar sig till individen är till exempel specifika instruktioner och anpassade arbetstider.

Tillgänglig arbetsmiljö hos Arbetsmiljöverket

Föreskrifter om arbets­platsens ut­formning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) tar bland annat upp krav och råd om

  • ventilation
  • klimat
  • omklädning
  • tvätt- och duschutrymme
  • inredning och utrustning
  • utrymning.

Arbetsplatser, lokaler och personalutrymmen ska vara tillgängliga för medarbetare med funktionsnedsättning. Det betyder att dessa ska vara tillgängliga endast i de fall det finns medarbetare med funktionsnedsättning.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter hos Arbetsmiljöverket

Bristande tillgänglighet en diskriminerings­form

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Exempel på åtgärder kan vara att ta bort trösklar eller erbjuda hjälpmedel som någon behöver för att kunna delta på jobbet.

Bristande tillgänglighet hos DO