Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kontrastmarkeringar

Personer med nedsatt orienteringsförmåga ska kunna orientera sig i lokalerna på ett tryggt och säkert sätt. Därför är det viktigt att vissa delar i lokalerna är kontrastmarkerade.

Med kontratsmarkeringar menas bland annat att

 • Dörrar och/eller dörrkarmar är ljusare eller mörkare än omgivande väggar.
 • Nedersta trappsteg och avsatsen ovanför översta trappsteget kontrasterar mot övriga steg och golv.
 • Ledstänger i trappor är i en annan ljushet än omgivande ytor, till exempel bakomliggande vägg.
 • Stora glasytor som kan misstas för öppningar har tydlig kontrastmarkering.

Viktiga funktioner som till exempel ringklockor och dörröppnare har kontrastmarkering mot de omgivande ytorna.

Boverkets bygg­regler om kontrast­markeringar

I publika lokaler bör det finnas logiska ledstråk som leder mellan utvalda målpunkter. Det framgår av Boverkets byggregler (BBR).

Kontrastmarkeringar hos Boverket

Enkelt avhjälpta hinder

Boverket har föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om enkelt avhjälpta hinder. Där står att hinder som bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering i publika lokaler ska avhjälpas. Det som ska kontrastmarkeras är till exempel

 • entrédörrar
 • automatiska dörröppnare
 • hissdörrar
 • toalettdörrar
 • receptionsdiskar
 • informationsställen
 • dörrar till och i utrymningsvägar
 • trapphus bör kontrastmarkeras.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser hos Boverket