Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Inventera tillgängligheten i lokaler

Ett sätt att veta hur tillgängligheten ser ut i lokalerna är att inventera dem. Då blir det tydligare vilka förbättringsåtgärder som behöver prioriteras och genomföras.

För att kunna prioritera, sätta mätbara mål och besluta om åtgärder behöver en nulägesanalys göras. Nulägesanalysen ska bland annat bygga på en inventering av tillgängligheten i lokalerna.

Syftet med att inventera tillgängligheten är att identifiera hinder för att sedan kunna åtgärda dem. I inventeringen ska till exempel entréer, reception, arbetsplatser, mötesrum, toaletter, uppehållsrum, hörteknik, skrivare och kopiatorer inkluderas.

Ta tillvara synpunkter om tillgängligheten som har kommit från besökare och medarbetare vid inventeringen. Även synpunkter som har framkommit i det systematiska arbetsmiljöarbetet är bra att ta hänsyn till.

Inventeringen kan göras på olika sätt. Till exempel kan en egen inventering där frågor ställs till besökare och medarbetare göras eller så går det bra att anlita en tillgänglighetskonsult.

Prioritera vad som ska inventeras

Inventeringen av lokalerna kan göras etappvis. Prioritera tillgängligheten i entrén, receptionen, toaletterna samt lokaler för undervisning och möten. Inventera även miljöer som ofta används av allmänheten. På sikt bör alla delar av era lokaler vara inventerade.

Nya byggnader behöver inventeras

Även nyare lokaler kan ha brister i tillgängligheten även om de vid en översiktlig genomgång verkar vara tillgängliga. Det är därför viktigt att även inventera tillgängligheten i nyare byggnader.

Viktiga funktioner som kan vara felplacerade eller dåligt markerade är till exempel

  • ringklockor och dörröppnare
  • kontrast- och varningsmarkering
  • placering av inredning toaletter.

Inventeringen omfattar även utrustning

Inventeringen ska även omfatta utrustning, exempelvis möbler och skrivare/kopieringsmaskiner. Det ska till exempel inte enbart finnas ståbord utan även vanliga bord. Mikrovågsugnar, tallrikar, glas och bestick ska vara åtkomliga för personer i rullstol eller med begränsad räckvidd. Kaffemaskiner ska kunna nås och och vara enkla att användas för personer med begränsad räckvidd och av blinda personer.