Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Systematiskt tillgänglighetsarbete

Ett sätt att arbeta med tillgänglighet är att få in myndighetens målsättningar och åtgärder i styrdokument eller i en handlingsplan. Då blir arbetet systematiskt och långsiktigt.

Genom att integrera tillgänglighetsarbetet i myndighetens styrande dokument får tillgänglighetsarbetet genomslag i hela verksamheten. Det finns annars en risk att tillgänglighetsfrågorna inte finns med i alla delar av verksamheten.

Det är viktigt att formen för arbetet har beslutats av ledningen och att myndigheten har resurser för tillgänglighetsarbetet.

Utse ansvarig för arbetet

För att arbetet ska bli systematiskt måste någon ha ett helhetsansvar. Det är även viktigt att koppla ansvariga till respektive område och åtgärd. Den som är ansvarig, behöver nödvändigtvis inte vara involverad i själva utförandet av arbetet. Det viktiga är att det är en person med mandat att fatta beslut.

Ta fram konkreta åtgärder

Ett sätt att starta arbetet är att genomföra en nulägesanalys av verksamheten. Därefter görs en analys av verksamhetens olika delar och identifierar vilka processer, riktlinjer och aktiviteter som är relevanta för tillgänglighetsarbetet. På det sättet kommer arbetet i ett sammanhang vilket gör det lättare att prioritera.

För att bestämma vilka åtgärder som ska utföras behöver en inventering utifrån målsättningarna göras. Då blir det lättare att skapa konkreta åtgärder.

Följ upp och utvärdera arbetet

Att arbeta med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en process. Det är viktigt att följa upp arbetet. I uppföljningen är det möjligt att se vilka åtgärder som har fullföljts och fungerat. Det går också att se vilka åtgärder som återstår och vilka som inte gav väntat resultat.