Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ansvariga för att samordna tillgänglighetsarbetet

Att utse en eller flera som är ansvariga för tillgänglighetsfrågorna gör arbetet strategiskt. Det blir då också lättare att integrera frågorna i hela organisationen.

Tillgänglighetsarbetet kan utgå ifrån en separat handlingsplan. Arbetet kan även läggas in i andra styrande dokument. Oavsett behöver någon ha uttalat ansvar för tillgänglighetsfrågorna i en organisation.

Att ha ansvar innebär till exempel att ta fram handlingsplaner och att samordna arbetet. Den eller de personer som har övergripande ansvar för att följa upp och genomföra tillgänglighetsarbetet behöver inte vara den som utför arbetet. Det viktiga är att den som är ansvarig har mandat att föra frågan framåt.