Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgängliga beslut

Många myndigheter tar beslut som rör enskilda personer. Ska det ske på ett rättssäkert sätt är det avgörande att myndigheten ser till att personen kan ta till sig beslutets innehåll. Det innebär att beslut behöver kunna ges i ett format som är tillgängligt och att det finns möjlighet att få särskilda anpassningar.

För att underlätta för läsaren eller mottagaren är det bra att se över språket och strukturen i texten. Tänk på att texterna har ett enkelt och begripligt språk och förklarar nödvändiga facktermer Se till att rubrikerna är informativa, att texterna är disponerade på ett logiskt sätt och att längre dokument inleds med en kort sammanfattning.

Formgivningen av en text kan ha stor betydelse för att underlätta läsningen och förståelsen. Se därför till att teckensnittet är enkelt och tydligt, teckenstorleken tillräckligt stor och att texten inte ligger på bilder eller mönstrad bakgrund.

Tillgängliga elektroniska dokument

Om ett beslut ska ges i elektroniskt format behöver det även gå att ta del av det via skärmläsare. Det innebär att dokumentet bör vara uppmärkt med rubriker, löpande text, bilder med alternativa texter och att läsordningen är definierad.

Microsofts Office support ger stöd och hjälp med att skapa tillgängliga Office-dokument. Flera inbyggda Office-funktioner kan användas för att kontrollera tillgängligheten i dokumenten.

Skapa tillgängliga Office-dokument hos Microsoft

Till exempel, en pdf som inte är tillgänglig gör det omöjligt för en person som använder skrämläsare att läsa. På webbriktlinjer.se finns instruktioner för att skapa tillgängliga PDF-dokument utifrån standarden för upphandling av tillgänglig informations- och kommunikationsteknik (IKT). Standarden ställer i stort samma tillgänglighetskrav på dokument som på webbinnehåll och utgår från WCAG nivå AA.

Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgänglig pdf:er hos DIGG

Anpassning för personer

För att personer ska kunna tillgodogöra sig ett beslut kan det krävas särskilda anpassningar. Det är viktigt att myndigheten har rutiner och möjlighet att erbjuda detta vid behov. Ibland brukar dessa anpassningar benämnas som alternativa format.

Till exempel är det bra att ha

  • Information och handlingar i punktskrift.
  • Lättläst format.
  • Inläst version av dokument.

Det kan också handla om att göra innehållet tillgängligt på teckenspråk. En annan möjlighet kan vara att erbjuda personlig service, exempelvis genom att förklara beslutets innebörd vid ett möte.

Förvaltnings­lagen om myndigheters ansvar

Myndigheter har enligt förvaltningslagen (2017:900) ett ansvar att vara tillgängliga för kontakter med enskilda personer. Ansvaret gäller även att informera allmänheten om hur och när sådan kontakt kan tas. Myndigheter ska även vidta åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kapitlet i tryckfrihetsordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Förvaltningslagen (2017:900) hos Lagen.nu 

Språklagen om språket i offentlig verksamhet

Enligt språklagen (2009:600) ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt.

Språklagen hos Institutet för språk och folkminnen

Diskriminerings­lagen – bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet har sedan 1 januari 2015 ingått som en särskild diskrimineringsform i diskrimineringslagen (2008:567). Enligt lagen ska organisationer vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet inom något av de områden där det finns ett förbud mot att diskriminera. Det omfattar även att ge information.

Bristande tillgänglighet hos DO