Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglig information och förordningen

Här finns stöd för tillgänglighetsarbete som hjälper myndigheter att leva upp till förordning 2001:526. Stödet vänder sig till alla som har svarat på frågorna i Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet.

I förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken framgår att myndigheterna särskilt ska verka för att information och kommunikation är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglig information och kommunikation innebär att alla ska kunna ta del av myndighetens webb, e-tjänster och mobilapplikationer, men även av beslut i ärenden och ljud- och videoproduktioner. Det handlar också om att som arbetsgivare säkerställa att interna arbetssystem och intranät är tillgängliga. Vid arrangemang av möten och konferenser finns det flera aspekter att ta hänsyn till för att alla ska kunna delta och medverka.