Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Inventera tillgängligheten i information och kommunikation

En inventering handlar om att identifiera hinder för att kunna åtgärda dem. Inventeringen ligger sedan till grund för en nulägesanalys. Den bidrar till att kunna prioritera och besluta om åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglig information handlar om flera saker. Bland annat att webbplatser ska vara tillgängliga, men även om annan informations- och kommunikationsteknik som till exempel e-tjänster och intranät. Det handlar även om tillgängligt språk och teckenspråkskommunikation.

Inventeringen av tillgängligheten behöver därför göras i dessa delar

  • Tryckt information som rapporter, informationsblad och blanketter
  • Webb, e-tjänster och appar
  • Intranät
  • Produktion av video och ljud, exempelvis poddar
  • Telefoni
  • E-post och annan korrespondens.

Vid en inventering är det bra att ta tillvara på synpunkter om tillgängligheten. Det kan till exempel ha kommit fram i det systematiska arbetsmiljöarbetet eller på andra sätt från besökare och medarbetare.

Inventeringen kan genomföras på olika sätt. Gör en egen inventering och använda det testverktyg eller de digitala checklistor som Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, tillhandahåller eller anlita en tillgänglighetskonsult.

Prioritera vad som ska inventeras

I ett första steg är det bra att granska verksamheten utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Genom detta får man förståelse för vad kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär för verksamheten.

Inventeringen av verksamhetens information kan göras etappvis. Prioritera information som riktar sig till allmänheten, det är ofta många som läser den. Prioritera även information som har relevans för personer med funktionsnedsättning. Se till att alla delar inventeras på sikt.

Digital tillgänglighet

Det finns flera olika källor där det går att hitta tillgänglighetskrav för offentliga webbplatser och digitala plattformar. Krav i svensk lag, internationell lag och europeisk standard samt i den vägledning som Myndigheten för digital förvaltning ger är sammankopplade. På deras webbplats finns möjlighet att ta del av standarder, vägledningar och stöd.

Digital tillgänglighet hos DIGG