Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Interna arbets- och kommunikationsplattformar

Interna arbets- och kommunikationsplattformar, till exempel arbetssystem och intranät, ska vara tillgängliga för att så många som möjligt ska kunna använda dem.

Svåranvända system och programvaror kan vara ett hinder för många människor. Det kan göra att medarbetares resurser inte tas till vara fullt ut och att de inte känner sig delaktiga och inkluderade i verksamheten. Det kan även leda till ni inte kan säkra ert kompetensbehov.

Gör ni era arbets- och kommunikationsplattformar, till exempel arbetssystem och intranät, tillgängliga skapar ni en arbetsplats där så många som möjligt kan delta och bidra fullt ut.

Inventera era arbets- och kommunikationsplattformar

Genom att inventera tillgängligheten i era interna arbets- och kommunikationsplattformar kan ni identifiera hinder. Inventeringen ligger sedan till grund för en nulägesanalys som bidrar till att ni kan prioritera och besluta om åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Inventeringen kan göras etappvis.

Upphandling som ett verktyg för tillgänglighet

Ett bra tillfälle för att öka tillgängligheten är vid inköp och upphandling av nya system. Att fler har tillgång till digitala lösningar är centralt för offentlig verksamhet. Ta därför hänsyn till alla människors olika behov när ni utvecklar och köper in tjänster och system.

Offentlig upphandling och tillgänglighet

Digital tillgänglighet

Det finns flera olika källor där det går att hitta tillgänglighetskrav för interna arbetssystem och intranät. Krav i svensk lag, internationell lag och europeisk standard samt i den vägledning som Myndigheten för digital förvaltning ger är sammankopplade. På deras webbplats finns möjlighet att ta del av standarder, vägledningar och stöd.

Digital tillgänglighet hos DIGG