Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Övergripande ansvar för funktionshindersfrågor

Genom att ge en eller flera personer ett övergripande ansvar kan funktionshinderfrågorna integreras i hela verksamheten.

För att uppnå ett strategiskt och kvalitativt arbete med funktionshinderfrågor behöver de integreras i hela verksamheten. Ett sätt är att ge en eller flera personer ett övergripande ansvar för frågorna.

Att ha ansvar för arbetet med funktionshinderfrågor kan innebära att ta fram policyer och strategier. Det kan också handla om att bidra med kompetensutveckling. Till exempel kunskapshöjande insatser på politisk nivå och på förvaltningsnivå. Ansvaret kan också innebära att samordna och följa upp arbetet samt vara en länk mellan politiken och tjänstemannaorganisationen.

Den eller de som har ett övergripande ansvar för att följa upp och genomföra arbetet behöver inte nödvändigtvis utföra arbetet. De behöver dock ha mandat att föra frågan framåt.

Ansvaret kan ligga på kommunlednings- eller förvaltningsnivå. Om det ligger på kommunledningsnivå får frågan mer tyngd och det blir tydligare att den berör alla förvaltningar.

På er kommun arbetar ni säkert med andra tvärperspektiv, exempelvis jämställdhetsfrågor. Fundera på om ni kan integrera funktionshinderfrågorna på liknande sätt.

Metodstöd för strategi