Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Extern webb

En webbplats måste vara tillgänglig för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av informationen.

Den främsta kanalen för information och kommunikation är digital. Därför är webbplatsen en central del i verksamheten.

För att er webbplats ska vara tillgänglig behöver ni se över struktur, kodning, formgivning och innehåll. Det kan handla om att bygga webbplatsen så att den fungerar att navigera med en skärmläsare, att texta filmer och att göra färger och kontraster tydliga.

Inventering av tillgängligheten på webb­platsen

Genom att inventera tillgängligheten på webbplatsen kan ni identifiera hinder. Inventeringen ligger sedan till grund för en nulägesanalys. Utifrån analysen prioriterar ni vilka åtgärder som ska genomföras för att förbättra tillgängligheten.

Inventeringen kan göras etappvis. Det är viktigt att ni prioriterar information som riktar sig till allmänheten och som många personer använder samt information som har relevans för personer med funktionsnedsättning. Se till att alla delar inventeras på sikt.

Digital tillgänglighet

Det finns flera olika källor där det går att hitta tillgänglighetskrav för webbplatser. Krav i svensk lag, internationell lag och europeisk standard samt i den vägledning som Myndigheten för digital förvaltning ger är sammankopplade. På deras webbplats finns möjlighet att ta del av standarder, vägledningar och stöd.

Digital tillgänglihet hos DIGG

Webbseminarium om digital tillgänglighet

Webbseminariet tar upp hur direktivet, lagen, förordningen, föreskrifterna, EN-standarden och WCAG hänger ihop. De förklarar vad och vilka som omfattas, när samt vad man behöver göra för att uppfylla lagkraven och vad som händer om man inte gör det.

Webbseminarium Digital tillgänglighet, 18 nov 2019

Ljud och videoproduktioner

När kommunen producerar ljud- och videoproduktioner behöver ni tänka på tillgängligheten för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem.

Ljud och videoproduktioner