Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Socialnämndens ansvar

Kommunernas socialtjänst har ett visst ansvar för samhällsplanering och tillgänglighet. Det framgår av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden ansvar att delta i samhällsplaneringen. Det handlar om att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden utifrån socialnämndens ansvar för t.ex. äldre personer och personer med funktionsnedsättning. En annan skyldighet är att arbeta för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap. 2 §, på riksdagens webbplats

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer som omfattas av lagen.

Enligt lagen är kommuner skyldiga att arbeta för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för dem som har rätt till insatser enligt lagen.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 15 § 5p, på riksdagens webbplats