Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Planera för tryggare skolor

Du som arbetar på en kommun med planering av skolor kan göra mycket för att fler elever ska känna sig trygga. Här finns stöd i arbetet med att öka tryggheten.

En grupp skolungdomar i trapphus på en skola.

För att elever ska trivas, ha studiemotivation och nå sina kunskapsmål behöver de känna sig trygga i skolan.  

Inkludera trygghet i utformningen

Hur skolan är utformad spelar stor roll för tryggheten. Det handlar inte bara om klassrummet. Lika viktigt är hur det fungerar i matsalen, vid toaletterna, på skolgården och i korridorerna. Bra ljudmiljö och en smart utformning av öppna ytor är exempel på faktorer som gör skolor mer trygga.

Att tidigt inkludera faktorer för trygghet i byggprocessen ökar möjligheten att efterleva skollagen, då trygga miljöer bidrar till likvärdig utbildning.

Många skolor behöver byggas de närmsta åren. Dessutom behöver många skolor byggas om för att de är slitna och för att anpassas till dagens och framtidens behov. Det ger dig som arbetar med byggnation av skolor möjligheter att öka tryggheten för eleverna.

Öka tryggheten för elever

Film om varför det är viktigt att utforma skolornas fysiska miljö så att eleverna känner sig trygga.

Stödet är framtaget med experter

Stödet har tagits fram i samarbete med ett stort antal experter på området. De har bidragit med olika perspektiv på frågan om hur kommuner kan arbeta för att bygga tryggare skolor.

Experterna representerar Skolverket, Boverket, Barnombudsmannen, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Elevernas riksförbund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, Funktionsrätt Sverige, White Arkitekter och Sveriges kommuner och regioner.