Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem

Det finns en EU-förordning med syfte att öka tillgängligheten till järnvägssystemet för personer med funktionsnedsättning.

Genom en förordning fastställs den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet (TSD) avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.

Syftet med förordningen är att öka tillgängligheten till järnvägssystemet för personer med funktionsnedsättning.

Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (EUR-Lex)

Riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet

En EU-förordning anger bland annat att transportinfrastrukturerna ska möjliggöra smidig rörlighet och tillgänglighet för alla användare, särskilt äldre personer, personer med nedsatt rörlighet och passagerare med funktionsnedsättning. Utformning och konstruktion av transportinfrastrukturen ska uppfylla relevanta krav i unionsrätten.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUR-Lex)