Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet i byggnader för kollektivtrafik

Det finns en förordning som anger att byggnader i kollektivtrafiken ska vara tillgängliga.

I förordningen (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader finns bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Utrymmen i byggnader som används av resande ska anordnas så att det uppfyller skäliga anspråk på ”handikappanpassning” eller med andra ord tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kravet gäller för resande i kollektivtrafik enligt lagen om handikappanpassad kollektivtrafik (1979:558).

Kravet är retroaktivt och avser bestämmelserna i kapitel 8 i plan- och bygglagen (2010:900) samt i kap 3 i plan- och byggförordningen (2011:338), som ska tillämpas även för äldre byggnader som fått bygglov eller uppförts före den 1 juli 1977.

Länk till förordningen

Förordning (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader på riksdagens webbplats