Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kollektivtrafikresenärers rättigheter

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter innehåller delar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter innehåller bestämmelser om reseinformation, ersättning och prisavdrag vid förseningar. Den innehåller också delar om att kunna säga upp periodbiljett vid resor i kollektivtrafik med tåg, spårvagn, tunnelbanetåg, buss och personbil.

Enligt lagen har transportören en skyldighet att tillhandahålla information om

  • en försening eller annan störning i trafiken och dess orsak, varaktighet och konsekvenser,
  • resenärens rättigheter som finns i lagen
  • transportörens allmänna avtalsvillkor,
  • biljettpriser, tidtabeller och linjesträckningar,
  • tillgänglighet till fordon, stationer och hållplatser,
  • möjligheten att medföra cyklar och villkor för detta,
  • säkerhets- och trygghetsfrågor
  • hur transportören kan kontaktas.

Information ska ges i den eller de former som är mest lämpliga för att resenärerna ska kunna ta del av informationen. Vid bedömningen av lämplig form ska särskild vikt läggas vid behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Konsumentverket har rätt att utfärda föreskrifter enligt lagen och har dessutom tillsynsansvar.

Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter på riksdagens webbplats