Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

EU-krav på bussar

Det finns vissa EU-krav på bussar som reglerar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Det finns en EU-förordning om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem.

Eu-kraven och tillgänglighet

EU-förordningen anger att bussar med platser för fler än 22 passagerare ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet. Detta krav omfattar personer som använder rullstol.

Förutom förordningen finns det föreskrifter med preciserade krav.

Enligt föreskrifterna ska bussar för mer än 22 passagerare vara tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet inklusive minst en rullstolsanvändare och en uppfälld barnvagn i enlighet med en teknisk bilaga.

Den tekniska bilagan innehåller bestämmelser som gäller fordon som har utformats för att bereda passagerare med nedsatt rörlighet och rullstolsanvändare bekvämt tillträde. Den innehåller också tekniska krav på reserverade sittplatser och utrymme för passagerare med nedsatt rörlighet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUR-Lex)

Föreskrifter nr 107 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE ) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon i kategori M2 eller M3 vad gäller deras allmänna konstruktion (2015/922) (EUR-Lex)