Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Styrmedel för en aktiv fritid

Styrmedel för en aktiv fritid inom kommunen kan handla om fördelning av tider i lokaler eller villkor för att föreningar ska få ekonomiska bidrag. Små justeringar kan göra stor skillnad. 

Basketspelare får instruktioner från sin tränare ritat på en tavla.

8 av 10 kommuner ställer inte krav på föreningar att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i aktiviteter för att beviljas bidrag. 

— Kartläggningen Aktiv Fritid, Myndigheten för delaktighet

Kommunen erbjuder ofta föreningslivet stöd i olika former. Det kan handla om kompetenshöjande insatser, möjligheten att nyttja lokaler eller ekonomiska bidrag. Stöden kan fungera som styrmedel för kommunen att främja en aktiv fritid.

Genom att se över kommunens ekonomiska bidrag till föreningslivet kan man göra aktiviteter och fritidsutbud tillgängliga för fler. Det kan innebära att endast föreningar som når upp till ställda krav på tillgänglighet kan få ekonomiskt stöd från kommunen.

Det handlar sällan om stora förändringar – tvärtom räcker det ofta med mindre justeringar av de bidrag som kommunen redan har. Tänk på att kraven ska vara rimliga i relation till föreningarnas förutsättningar.

Följ upp kommunens stöd till föreningslivet för att se om de ger effekt. Låt uppföljningen bli en del av den strategiska styrningen i kommunen.

Tips om stöd till föreningar

Tips om ekonomiskt stöd till föreningar

Se över vilka krav din kommun kan ställa för att föreningar ska beviljas bidrag. Det kan till exempel kan vara att

Mer om hur bidragen kan främja

Inspirerande exempel

Fritidsbussen är ett initiativ som testats i bland annat Region Skåne. Det är en specialanpassad linje till idrotts- och kulturanläggningar på barn och ungas villkor som passar fritidsorganisationer och deltagare.  

Villkorade bidrag och aktiv fritid

Jacob Gustavsson berättar om Växjö kommuns lärdomar av att arbeta med villkorade bidrag till föreningar för att främja en aktiv fritid.