Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Involvering utvecklar fritidsutbudet

I Höganäs samverkar kommunen med föreningslivet. Även personer med funktionsnedsättning är involverade för att bidra med kunskap och egna erfarenheter.

Tre unga vuxna dansar på en tom gata.

Fritidsaktiviteter arrangeras både av kommuner och av organisationer inom föreningslivet. Genom att samverka och utforma aktiviteter tillsammans blir arbetet mer effektivt och kommunen får ett rikare fritidsutbud.

Samverkan och dialog ger kommunen kunskap om föreningarnas villkor och behov, samtidigt som föreningslivet får inblick i kommunens sätt att arbeta. Det var utgångspunkten när Höganäs kommun startade sitt arbete för ett rikare och tillgängligare fritidsutbud.

Kommunen frågade medborgarna och bjöd in föreningslivet till samarbete

Höganäs kommun började med att skicka ut en enkät till invånare med funktionsnedsättning. Svaren visade att barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning önskade ett rikare fritidsutbud i kommunen. Dessutom genomfördes en inventering av föreningarnas aktivitetsutbud. Man undersökte då särskilt om de hade riktade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Med enkätsvar och inventering som grund bjöds samtliga idrotts- och kulturföreningar in till att medverka i ett arbete om tillgänglig fritid.

Tillgänglighetsarbete hos Höganäs kommun

Resultatet blev att personer med funktionsnedsättning skulle erbjudas att ”prova på” vilket innebär att anpassad verksamhet för en mindre grupp anordnas. Det gav också föreningarna möjlighet att testa sin verksamhet med ett mindre antal deltagare.

Arbetet resulterade i

  • ökat inflytande för personer med funktionsnedsättning
  • större kompetens inom föreningslivet om villkoren för personer med funktionsnedsättning
  • bättre förutsättningar för kommunen att utveckla och förbättra sitt stöd till enskilda individer och föreningar.

Framgångsfaktorer i Höganäs