Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utveckla ledarna

Det är lätt att göra fritidsaktiviteter tillgängliga för fler. Här finns tips och inspiration till dig som leder aktiviteter och vill arbeta mer inkluderande.

Ett fotbollslag med barn får instruktioner av sin ledare.

Att göra fritidsaktiviteter tillgängliga för fler börjar med ökad kompetens. Här finns tips och inspiration till dig som leder aktiviteter och vill arbeta mer inkluderande. 

Fritiden kan ge möjligheter att utveckla sin sociala kompetens, bli självständig och skapa sig en identitet. Där spelar fritidsaktiviteter en viktig roll. Människor har olika behov och förutsättningar och då behöver aktiviteterna utgå från det och vara tillgängliga. Du kommer långt genom att vara uppmärksam på detta och genom viljan att utvecklas i ditt ledarskap.

Tips till dig som ledare

Börja med att fråga vad som fungerar bäst för deltagarna själva och vad som motiverar varje person. De allra flesta uppskattar att bli tillfrågade och att få dela med sig av sina erfarenheter, men var noga med att inte peka ut någon. Anpassa därför hur du frågar efter klimatet och storleken på gruppen.

Ibland är det särskilt viktigt att prata enskilt med en deltagare. Försök sedan att tillsammans hitta lösningar genom att involvera berörda deltagare.

Exempel på lösningar som kan underlätta för vissa deltagare:

  • Skicka gärna ut en beskrivning i förväg om hur aktiviteten går till, vad man ska ta med sig och annan relevant information, för att ge deltagarna möjlighet att förbereda sig.
  • Ge deltagarna en tydlig genomgång av upplägget i början av aktiviteten, så att alla vet vad som gäller. Om möjlighet och behov finns kan din grupp bli hjälpt av att få flera sätt att ta del av upplägget på, exempelvis skriftligt, muntligt eller med bilder.
  • Erbjud deltagarna en stödperson som kan finnas med vid vissa moment eller under hela aktiviteten. En lämplig stödperson kan till exempel vara en annan deltagares förälder eller en person som varit med i föreningen längre än den som önskar stöd.

Lär dig mer om ledarskap

Det finns gott om utbildningsmaterial och inspiration för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap inom kultur-, idrotts- och friluftsaktiviteter för att göra det möjligt för fler att delta. Låt dig gärna inspireras även av utbildningar för andra typer av verksamheter än den du själv är aktiv i – mycket är gemensamt och går att applicera på många olika aktiviteter.

Ledare som lyssnar

Folkhälsomyndigheten har en e-utbildning som heter Ledare som lyssnar. Där kan den som leder barn och unga på fritiden lära sig mer om psykisk hälsa.

I utbildningen finns information om hur ledare kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Utbildningen ger också tips på hur ledare kan stärka den psykiska hälsan hos barn och unga.

Ledare som lyssnar - E-utbildning om psykisk hälsa bland barn och unga

Inkludera ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

SISU har tagit fram ett utbildningsmaterial tillsammans med Parasport Sverige och Riksidrottsförbundet. Där kan du som ledare få stöd och vägledning för att möta idrottare med synnedsättning, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

I utbildningsmaterialet finns bland annat tränartips och information om att träna och tävla som paraidrottare.

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF

SISU Idrottsutbildarna har också ett utbildningsmaterial som handlar om att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Där kan tränare lära sig mer om ett inkluderande ledarskap. I utbildningen ingår tips på arbetssätt för

• rutiner och struktur
• motivation, feedback och så kallad känsloärlighet
• relationer och bemötande.

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF hos SISU Idrottsutbildarna

Ledarutbildningar hos Parasport Sverige

Hos Parasport Sverige finns flera utbildningar för organisationsledare och aktivitetsledare. Utbildningarna ges i form av kurser, seminarier och utbildningsmaterial.

Utbildningar hos Parasport Sverige

Utbildningar hos specialidrottsförbund

Flera specialidrottsförbund har tagit fram egna utbildningar, till exempel Svenska Ridsportförbundet. De har ledarutbildning som ger en grundläggande kunskap om att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning.

Paraledare hos Svenska ridsportsförbundet

Scouternas ledarutbildning

Scouterna och Friluftsfrämjandet har tagit fram en utbildning för ledare om hur de kan anpassa sitt ledarskap för att bättre möta barn och unga med exempelvis ADHD eller autism.

Anpassat ledarskap – Scouternas folkhögskola

Utbildning för ledare om barn och unga med ADHD eller autism

Filmat seminarium där Scouterna och Friluftsfrämjandet berättar om hur de utbildar ledare för att verksamheten ska fungera bättre för barn och unga med ADHD eller autism.

MFD:s seminarium om aktiv fritid