Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ge fler möjlighet att delta

Här finns konkreta tips för att komma igång med arbetet så fler kan delta i aktiviteterna i din förening.

Tre barn sitter på sina cyklar och ser glada ut.

Det finns många vinster med att förbättra tillgängligheten i föreningens verksamhet. En förening med tillgänglig verksamhet har ofta lättare att rekrytera nya medlemmar större möjligheter att behålla medlemmar, ibland även lättare att få bättre lokaler på populära tider och ekonomiska bidrag (beroende på vad som gäller i din kommun).

Börja fråga

Ta reda på vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i verksamheten för att så många som möjligt ska vilja och kunna vara aktiva. Ställ frågor både till befintliga medlemmar och potentiella nya medlemmar:

  • Hur fungerar det att ta sig till och från aktiviteten – upplever du några svårigheter? Undersök hur det går att lösa eventuella problem som dyker upp.
  • Hur fungerar det att hitta information om aktiviteten? Fick du den information som du är i behov av? Använd svaren som underlag för att förbättra informationen, till exempel om den fysiska tillgängligheten i lokaler, på platser och i aktiviteter.
  • Du som inte är medlem: skulle du vilja bli det? Fråga också om något skulle behöva förändras i verksamheten för att göra det möjligt. Upplever du hinder eller brister i verksamheten? Undersök i så fall vad föreningen kan göra för att verksamheten ska bli tillgänglig för fler.

Tips för att öka delaktigheten

Fråga medlemmarna om de behöver någon typ av hjälpmedel för att kunna delta i föreningens aktiviteter. Undersök i så fall om det går att låna fritidshjälpmedel via kommunen eller regionen.

Fritidsbanken har ett pågående arbete för att öka möjligheten att låna fritidshjälpmedel från dem.

Fritidsbanken

Fritidshjälpmedel hos Habilitering och hälsa, Region Stockholm

Tipsa även medlemmarna om att de kan köpa begagnade fritidshjälpmedel på nätet, till exempel genom Facebookgruppen Fritidshjälpmedel Köp-Sälj-Finn.

Fritidshjälpmedel Köp - Sälj - Sök - Finn på Facebook

Tillgänglig information om aktiviteter

Både befintliga och nya medlemmar behöver information om föreningens verksamhet. Tänk på att sprida informationen på ett sätt som fungerar för så många som möjligt, så att den verkligen når fram.

Informationen behöver vara lätt att hitta för medlemmar och blivande medlemmar och den ska spridas där föreningens målgrupp befinner sig. På vilka platser finns de som skulle vilja engagera sig i din förening? Det kan både handla om digitala och fysiska platser.

Informationen behöver finnas tillgänglig i god tid innan en aktivitet äger rum. Tänk också på fördelarna med att beskriva aktiviteten väl, så att deltagarna kan förbereda sig på bästa sätt. Lägg gärna in kontaktuppgifter till någon att vända sig till med eventuella frågor.

Informationen behöver vara anpassad till dem ni vill nå ut till. Alla har inte samma behov, men ett enkelt språk gärna i kombination med bilder och symboler underlättar för de flesta.

Om det är möjligt, försök att avstå från att scanna in texter, för då kan de inte läsas med hjälpmedel som personer med synnedsättning använder.

Tips för tillgänglig information

Sprid information om föreningens aktiviteter på flera ställen för att nå så många som möjligt. Undersök om kommunen har ett ställe att samla och sprida informationen på. Kommunen kan också ha andra tips och förslag på hur man bäst når ut till medlemmar och blivande medlemmar.

Sprid gärna era aktiviteter på exempelvis webbplatserna:

Att skapa nya aktiviteter

Se till att göra nya aktiviteter så tillgängliga som möjligt redan från början. Då kommer aktiviteten att fungera både för personer som har och inte har en funktionsnedsättning – det som är nödvändigt för en del är bra för alla.

För dialog både med föreningens befintliga medlemmar och potentiella nya medlemmar för att få veta vad de tycker om den nya aktiviteten.

  • Är den utformad på ett sätt som gör att de vill och kan delta?
  • Hur kan aktiviteten anpassas för att bli tillgänglig för fler?

Ta hjälp av kommunen och andra aktörer

För att nå personer som ännu inte är medlemmar i föreningen behöver ni veta var de finns. Kommunen kan ofta tipsa om lämpliga platser och sammanhang för att föra dialog med specifika målgrupper. Även andra aktörer kan vara till hjälp, till exempel lokala funktionshindersorganisationer.

När ni startar upp nya aktiviteter kan det vara till hjälp att ta kontakt med föreningens riksförbund. Kommunen kan också erbjuda sin kompetens och stöd för att utveckla tillgängliga aktiviteter.

Hur kan aktiviteter kan bli mer tillgängliga?

Har din förening egna lokaler behöver de vara tillgängliga så att fler kan använda dem. Undersök hur det ser ut idag och vilka möjligheter det finns att åtgärda brister.

Stöd för att arbeta med tillgängliga lokaler

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har stödmaterial om att öka inkluderingen i skolan för HBTQ-elever och för personer med funktionsnedsättning i den öppna fritidsverksamheten.

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering hos MUCF

MUCF har även stödmaterial om öppen fritidsverksamhet.

Öppen fritidsverksamhet hos MUCF

Boverket har investeringsstöd som går att sökas för att exempelvis förbättra tillgängligheten i allmänna samlingslokaler.

Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Allmänna arvsfonden har bidrag för lokaler. Testa din idé hos dem.

Sök projektmedel från Allmänna arvsfonden