Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Gör information om corona tillgänglig för fler

Här får du tips om hur många fler kan ta del av information om det aktuella läget när det gäller covid 19. Med enkla medel kan information utformas så att så många som möjligt kan ta del av den.

För att underlätta för alla att ta del av informationen behöver språket vara enkelt och tydligt. Att ta fram text i lättläst version och teckenspråkstolkad information underlättar för ännu fler. Filmer bör textas och eventuella bilder beskrivas i ord, så kallad syntolkning. Se till att kontaktinformation är enkel att hitta.

Institutet för språk och folkminnen har också bra information om hur du behöver tänka när du informerar på tillgängliga sätt.

Till dig som informerar allmänheten om det nya coronaviruset på Institutet för språk och folkminnen

Vi har också samlat tillgänglig information från andra verksamheter om pågående Coronaviruset.

Tillgänglig information om pågående smittspridning

Samla information på ett ställe

Att samla information på ett ställe gör det enklare för den som ska ta del av informationen. Det är också bra om det är tydligt var någonstans man hittar aktuell information.

Tydlig kontaktinformation

Om någon inte kan ta till sig information på till exempel en webbplats behöver organisationens telefonnummer och e-post finnas tydligt angivet. På det viset har personen möjlighet att få samma information på alternativt sätt.

Klarspråk – tydligt och begripligt

Ett tydligt språk underlättar för alla läsare. Att uttrycka sig i klarspråk gör att fler kan ta till sig informationen och offentliga verksamheter säkerställer att så många som möjligt kan ta del av viktig information. Utgå från mottagarens perspektiv. Vad kan hen tänkas vilja eller behöva veta?

Disponera texten på ett logiskt sätt. Skriv informativa rubriker. Undvik långa och invecklade meningar. Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. Sammanfatta det viktigaste. Välj en genomtänkt grafisk formgivning.

Att skriva klarspråk på Institutet för språk och folkminnens webbplats

Myndigheters skrivregler på Institutet för språk och folkminnens webbplats

Begriplig text har råd för hur du skriver, producerar eller förmedlar text och information.

För dig som skriver på Begriplig texts webbplats

Lättläst information

Lättlästa texter är enkla, har vanliga och konkreta ord och har meningar som är korta. Sådana texter underlättar för till exempel nyanlända som lär sig svenska språket och läsare med intellektuell funktionsnedsättning.

Det finns konsulter som arbetar med att ta fram lättlästa texter.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) kan ge råd om hur man skriver lättlästa texter.

Om lättlästa texter på Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats

Textning av rörlig media

Om kommunikation via film, webbsändning eller annan rörlig media erbjuds i textat format kan fler ta del av informationen, exempelvis personer med hörselnedsättning. Den blir också enklare att förstå för de allra flesta. Textning går att göra live med skrivtolkning eller i efterhand. Skrivtolk beställer du från en leverantör.

Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…) på DIGG:s webbplats

Teckenspråkig information

Filmad information eller fysiska möten, som till exempel en webbsänd presskonferens eller medborgardialoger, kan förstås av fler om den teckenspråkstolkas. Teckenspråkstolkning går att göra på distans.

Det finns även andra tolkmetoder, exempelvis skrivtolkning eller dövblindtolkning, som gör det möjligt för fler personer med hörselnedsättning eller dövblindhet att ta till sig informationen.

Alla former av tolkar är något man beställer från en leverantör.

Tolkmetoder och tolktjänster

Syntolkad information

Syntolkning innebär att information som förmedlas enbart via bild på film läses upp eller berättas. Det gör det möjligt för personer med synnedsättning att ta till sig informationen. Det kan till exempel vara ett diagram, som i den syntolkade versionen beskrivs muntligt.

Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar på DIGG:s webbplats

Syntolkning på Synskadades Riksförbunds webbplats

Alternativ och kompletterande kommunikation

Som ett stöd och komplement till det talade språket finns alternativ och kompletterande kommunikation, förkortat AKK. Det kan användas som stöd i kommunikationen mellan omgivningen och en person som komplement till talat språk. Det kan också användas för att uttrycka sig så att andra enkelt förstår. Exempel på kommunikationsstöd är bildstöd.

Mer om kommunikationsstöd finns på Dart.

Dart på Västra Götaland regionens webbplats

Tillgängliga digitala möten

Genomför ni eller planerar ni att genomföra digitala möten behöver dessa vara tillgängliga så att fler ska kunna delta. MFD har tagit fram en checklista för digitala möten. 

Checklista för tillgängliga digitala möten