Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd för välfärdsteknik

Det finns många som arbetar med välfärdsteknik. Här har vi samlat goda exempel att inspireras och lära av.

Här får du inspiration och tips på hur andra arbetar med digital teknik.

Mobilappar, digital nattillsyn

Mobilappar, digital nattillsyn och andra tekniska lösningar blir allt vanligare inom socialtjänsten och inom den kommunala hälso- och sjukvården. Se filmen med Berit Lomås som är enhetschef i Borås stad där hon berättar om deras arbete.

Ansvariga om välfärdsteknik

Inspirationsfilm om välfärdsteknik. En enhetschef berättar.

Planeringsverktyg

Många kommuner använder elektroniska planeringsverktyg som ger hemtjänstpersonalen tillgång till scheman, portkoder och möjlighet att göra anteckningar om besök. Filip arbetar i Borås stad. Han berättar om hur de arbetar.

Personal om välfärdsteknik

I filmen berättar medarbetare hur de får en effektivare arbetsdag och en bättre arbetsmiljö genom att arbeta med välfärdsteknik.

Gps-larm

I många kommuner används gps-larm som gör det möjligt att larma hemtjänsten eller närstående även när personen befinner sig utanför sin bostad.

Närstående om välfärdsteknik

I filmen berättar vänner och familj om hur användningen av välfärdsteknik bidrar till att de kan kommunicera med och känna trygghet för en närstående.

SKR:s modellkommuner

År 2020 utsåg Sveriges kommuner och regioner, SKR, tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Kommunerna stöttar andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Nationellt kompetenscenter välfärdsteknik intro

I denna film berättar SKR om Nationellt kompetenscenter välfärdsteknik som kommuner kan få stöd och tips ifrån.

Videoalternativ:

Stöd till kommunal stöd-, vård- och socialtjänst

Pandemin har ökat behovet av att snabbt börja arbeta mer digitalt inom kommunal stöd-, vård- och socialtjänst.

För att göra det enkelt och smidigt att hitta stöd har en informations- och stödportal har tagits fram av RISE i samverkan med flera myndigheter och organisationer.

Digitalt innanförskap hos Digital vård och omsorg