Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Patientlagen

Patientlagen ställer funktionella krav på att information ska anpassas till individuella förutsättningar.

Enliga lagen ska den som ger informationen så långt det är möjligt försäkra sig om att den som tar emot informationen förstår innehållet.

I praktiken innebär kraven på individuellt anpassad information att den behöver göras tillgänglig utifrån förutsättningar för personer med funktionsnedsättning.

Patientlag (2014:821) 3 kap. 6 § och 7 § på riksdagens webbplats

Relevanta skrivningar i förarbetena finns på sidan 53 i prop. (2013/14:106) Patientlag på regeringens webbplats