Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Checklista för tillgängliga val

MFD:s checklista är ett stöd för kommunerna i arbetet med att välja ut och utforma lokaler som ska användas vid allmänna val.

Händer som lämnar in röstkort i vallokal.

Enligt vallagen är det kommunernas ansvar att se till att det finns vallokal på röstningsdagen och lokal för förtidsröstning. Lokalerna ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, lätta att besöka och ha öppettider som ger väljarna goda möjligheter att rösta.

Om vallagen på riksdagens webbplats

Ansvaret ligger på kommunernas valnämnder som också ansvarar för mottagningen av röstsedlar. Eftersom valnämndens preliminära rösträkning är offentlig förrättning har medborgare rätt att närvara vid inlämning och räkning av röster. Lokalerna måste då vara tillgängliga för alla väljare, röstmottagare och andra medborgare som kan ha en funktionsnedsättning.

Checklistan

Checklistan innehåller punkter som valnämnden behöver uppfylla för att väljare med funktionsnedsättning ska kunna rösta. Den är digital men går att skriva ut som PDF på sista sidan. 

Checklista för tillgängliga val (mfd.se)

De vanligaste tillgänglighetsaspekterna

Ljudmiljö

En god ljudmiljö förenklar kommunikation och förbättrar koncentration och minne för alla. För många personer med nedsatt hörsel är ljudmiljön avgörande.

För att nå en god ljudmiljö bör lokaler ha bra ljuddämpning. Vidare bör bakgrundsljud från exempelvis ventilation minimeras. För personer som är döva är det viktigt att det finns information i andra former av ljud exempelvis att larm för utrymning tillhandahålls visuellt.

Tydlighet

Tydlig information och kommunikation är viktigt för alla,  särskilt för personer som har svårt att uppmärksamma, minnas och tolka information.

Utformningen av lokaler och information bör underlätta orientering och förståelse av hur man röstar. Mättade färger, enkla mönster på textilier och en god ljudmiljö skapar vanligen lugn. Det kan också handla om att lokalen har tydlig skyltning och att skyltarna är lätta att läsa och förstå.

Luftkvalitet

Särskilt för personer med allergi eller överkänslighet är det viktigt att lokalerna är utformade och underhållna så att det finns ett hälsosamt inomhusklimat.

Detta kan uppnås genom att bland annat se till att luftkvaliteten är god samt att doftande produkter som kan orsaka besvär inte används i lokalen. Det kan exempelvis handla om städprodukter, tvål på toaletter, luftförbättrare eller växter med starka dofter.

Tillräckligt rörelseutrymme

Att kunna röra sig fritt i lokalen är bra för alla, men extra viktigt för personer med nedsatt rörelseförmåga och som använder rullstol eller rollator.

Det är även viktigt att kunna ta sig till byggnaden. Bland annat att det finns en plan gångväg och tydligt skyltade parkerings- och angöringsplatser som är reserverade för personer med begränsad rörelseförmåga nära entrén.

För själva byggnadens utformning är exempelvis ramper som inte lutar för mycket, dörröppnare, hissar samt tillgängliga toaletter viktiga.

Vid en nödsituation är det viktigt att snabbt och säkert kunna ta sig ut ur lokalen. För en person som använder rullstol eller rollator kan exempelvis höga trösklar och smala dörrar hindra framkomligheten och påverka att personen kan ta sig in och vistas i en byggnad.

Ljus och kontraster

Att ha rätt ljusförhållanden är viktigt för att kunna orientera sig i lokalen på ett säkert och tryggt sätt och att kunna ta del av skyltning och annan information.

För personer med nedsatt syn är det särskilt viktigt att lokalen är lätt att överblicka och förstå, så att det går att orientera sig i den på ett säkert och tryggt sätt. Det innebär att lokalen har ett bra ljus som kan vara både naturligt och elektriskt.

En annan avgörande aspekt för att lokalerna ska vara säkra för personer med nedsatt syn är att det finns kontrastmarkeringar på stora glasytor och trappor. Att skyltar är lätta att upptäcka och läsa, att knapparna i en hiss har punktskrift och att larm för utrymning ges via ljud är andra viktiga aspekter.

Tips på mer information

Information om lagkrav för byggd miljö finns hos Boverket som är förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat byggd miljö och fysisk planering.

Om tillgänglighet på Boverkets webbplats

Information om val finns hos Valmyndigheten som centralt ansvarar för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar i Sverige.

Om att rösta på Valmyndighetens webbplats

Säkerhetsguide för evenemang och hantering av folksamlingar finns hos Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Säkerhetsguide på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps webbplats

Information om tillgänglig information om val finns hos Myndigheten för tillgängliga medier som även är utgivare för den lättlästa nyhetssajten 8 Sidor där en del är ”Alla väljare” som handlar om valet 2022.

Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats
Nyhetssajten 8 Sidor

Information om tillgängliga digitala miljöer och information finns hos Myndigheten för digital förvaltning.

 Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats