Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

2023 Idag och framtiden

Den svenska demokratin står på en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, högt valdeltagande och välfungerande rättssäkra institutioner. Men en del upplever också ett utanförskap och varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin.

Personer med funktionsnedsättning är generellt mindre delaktiga än övriga befolkningen, har inte samma möjlighet att påverka politiken som andra, röstar i lägre utsträckning och är underrepresenterade i de folkvalda församlingarna. Orsaker är bland annat bristande tillgänglighet, negativa attityder och fördomar. Förutsättningar för demokratisk delaktighet går att förbättra och det är nödvändigt.

Demokratin behöver ständigt värnas. Om den tas för given är risken att de grupper som sist fick delta i demokratin blir de som först hamnar utanför.