Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

2015 Ny diskrimineringsform

Funktionshindersrörelsen strider under 2000-talets första årtionde för att bristande tillgänglighet ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen och nu sker det. Tillgänglighet betyder att en insats, produkt, miljö eller tjänst är utformad på ett sätt som gör att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Det kan gälla lokaler, byggnader och utemiljöer samt kommunikation, organisation, verksamhet och arbetsmiljö.

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Lagen är ett viktigt steg i arbetet med att skapa förutsättningar för fler att vara demokratisk delaktiga