Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

2008 FN-konvention antas

I december 2008 beslutar regeringen att Sverige ska underteckna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I januari 2009 börjar den gälla.

Sverige ansluter sig dessutom till ett frivilligt protokoll som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté.  I arbetet med att ta fram konventionen har de internationella funktionshindersorganisationerna central roll.

Konventionen innehåller inga nya rättigheter, utan förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra.  

Konventionen är grunden för funktionshinderspolitiken i Sverige. Konventionens artikel 29 handlar om deltagande i det politiska och offentliga livet.