Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

2000 Nationell handlingsplan

Riksdagen klubbar igenom “Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken”. Den får stor betydelse för funktionshinderspolitiken.

Handlingsplanen innebär ett viktigt perspektivskifte där personer med funktionsnedsättning ses som medborgare, med lika rättigheter och skyldigheter som alla andra. Särskilt lyfter planen upp betydelsen av en förbättrad tillgänglighet i samhället.