Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

1969 Anti-handikapp

Organisationen Anti-Handikapp startar som en följd av Vilhelm Ekensteens bok” ”På folkhemmets bakgård” där det ställs krav på en förändrad funktionshinderspolitik.

Anti-handikapp ifrågasätter den traditionella synen på personer med funktionsnedsättning som en grupp med stora behov av stöd och omsorg. Man reser krav på att samhällets ska anpassas till individen istället för tvärtom och förkastar välgörenhet.  

Den individuella friheten värderas högt. Det är personen själv som ska avgöra vilket stöd hen vill ha och själv vara arbetsgivare för den som ger stöd.

Kampen leder så småningom fram till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om rätt till personlig assistans (LASS)

En organisation som idag arbetar särskilt med dessa frågor är Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL) som bildades 1984.